ماهان دانلود

ماهان دانلود

دانلود آپدیت مارس ۲۰۱۶ ویندوز ۷ – Windows 7 SP1 X86/X64 11in1 March 2016

Changes in version 16.5.15
– Added KB3138378-x86-x64, KB3140245-x86-x64, KB3142024-x86-x64, KB3153171-x86-x64, KB3153199-x86-x64, KB3156016-x86-x64, KB3156019-x86-x64
– Added KB3150220-x86-x64 (replaces the KB3108669-x86-x64, Windows 7 only)
– Added KB3153731-x86-x64 (replaces the KB3148851-x86-x64)
– Added KB3154070-IE11-x86-x64 (replaces the KB3148198-IE11-x86-x64)
– Added KB3155178-x86-x64 (replaces the KB3115858-x86-x64)
– Added KB3155413-x64 (replaces the KB3124625-x64, Server 2008, only R2)
– Added KB3156013-x86-x64 (replaces the KB3124001-x86-x64)
– Added KB3156017-x86-x64 (replaces the KB2976897-x86-x64)
– The following updates are not relevant and removed: KB2585542-x86-x64, KB3035132-x86-x64
– The following problematic updates have not been added: KB3133977-x86-x64, KB3145126-x64 (only Server 2008 R2)
– Next update will not be installed if IE11 is present: KB3155413-x64 (only Server 2008 R2)

 

The following updates are excluded:
– KB971033 -x86-the x64 (Update for Windows Activation Technologies checking)
– KB2952664 -x86-the x64 (System Update compatibility for migration to Windows 10)
– KB2977759 -x86-the x64 (Diagnostics compatibility issues for upgrading to Windows 10)
– KB3021917 -x86-the x64 (diagnostics and telemetry systems to upgrade to Windows 10)
– KB3035583 -x86-the x64 (Update sets “Get Windows 10″ application)
– KB3068708 -x86-the x64 (Update to improve the quality of diagnostics and telemetry)
– KB3075249 -x86-the x64 (Update adds a point telemetry consent.exe file)
– KB3080149 -x86-the x64 (Update for CEIP program and diagnostic telemetry)
– KB3081954 -x86-the x64 (Update to improve the working folders and telemetry)
– KB3123862 -x86-the x64 (Updated opportunity to upgrade to Windows 10)
– KB3150513 -x86-the x64 (Updated configuration for compatibility diagnostics)

لینک دانلود:

دانلود به صورت پارت های ۲ گیگابایتی:

دانلود پارت ۱ : Direct Link

دانلود پارت ۲ : Direct Link

دانلود پارت ۳ : Direct Link

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *