ماهان دانلود

ماهان دانلود

دانلود Blaze of Battle v1.7.0 – بازی شعله های جنگ اندروید

  • ساخت قلمرو و شهر قدرتمند خود با بخش های مختلف
  • تشکیل ارتشی از دراگونها و شوالیه های قهرمان
  • مبارزه در برابر دشمنان برای حفظ قدرت و عظمت
  • دفاع از قلمروی خود در برابر حمله دشمنان
  • تشکیل ارتشهای متحد با بازیکنان دیگر در جهان


Android App

دانلود APK با لینک مستقیم